Suomen merihistoriallinen yhdistys kokoaan yhteen suomalaisia merellisen menneisyyden tutkijoita, oman alansa historiasta kiinnostuneita merenkulun ammattilaisia sekä merellisen perinteen harrastajia. Jäseneksi ovat tervetulleita sekä yksityiset ihmiset että yhteisöt.

Yhdistys nimeää edustajan Museoviraston perinnealusten asiantuntijalautakuntaan ja Merihistoria.fi -verkkoarkiston johtokuntaan sekä tekee yhteistyötä merihistoriallisten yhdistysten, museoiden, Museoviraston ja Suomen meriarkeologisen seuran kanssa.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan seuran verkkosivuilla ja 3−4 kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsentiedotteessa. Voit seurata meitä myös Facebookissa: https://www.facebook.com/suomenmerihistoriallinenyhdistys/ .