Suomen merihistoriallisen yhdistyksen hallitus

FT Kirsi Keravuori, puheenjohtaja, pj@smhy.fi

Merikapteeni Hannu Vartiainen, varapuheenjohtaja, hannu.vartiainen@gmail.com

Museolehtori Johanna Aartomaa, jäsensihteeri jasenet@smhy.fi

Dosentti Tapio Bergholm, rahastonhoitaja talous@smhy.fi

ST Ove Enqvist, enqvist@oktanet.fi

FM Ville Honkanen, villehonkanen0@gmail.com

Opiskelija Heikki Laurila, sihteeri sihteeri@smhy.fi

FM Vilma Lempiäinen, tiedottaja tiedotus@smhy.fi

Toimitusjohtaja Tapio Maijala, tapio.maijala@forum-marinum.fi

FM Aaro Sahari, aaro.sahari@gmail.com

VTT Petri Sipilä, petri.sipila@merihistoria.fi