Kom med och gör sjöhistoria! Den Sjöhistoriska föreningen i Finland är en veteskaplig förening som är öppen för alla. Vi ordnar utfärder, föredragstillfällen och sjöhistoriska dagar vartannat år. Vi redigerar Nautica Fennica årsbok i samarbete med Museiverket. Föreningen är medlem i Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland.

Alternerande med Nautica Fennica har Sjöhistoriska dagar anordnats sedan år 2001. Välkomna att delta i nästa Sjöhistoriska dagar i Raumo i slutet av Mars 2022! Kontaktperson är Mikko Aho, mikko.aho@rmm.fi.