Anslut dig!

Kom med och gör sjöhistoria! Medlemskapet inkluderar bland annat föredragen i samband med årsmötena, utfärder till inhemska och utländska platser, nedsatt deltagaravgift till de sjöhistoriska dagarna samt Nautica Fennica årsboken levererad hem. Årsavgift för enskilda personer är 30 € och för sammanslutningar 60 €. Som medlem stöder du forskningen av och förbättrar kännedomen om vårt marina förflutna.

Kontakta Vilma Lempiäinen, medlemssekreterare, jasenet@smhy.fi