Nautica Fennica on Museoviraston kanssa julkaistava Suomen merimuseon vuosikirja, josta yhdistyksellä on toimitusvastuu. Maamme ainoa tieteellinen merihistorian julkaisu sai vuonna 2015 Julkaisufoorumin luokituksen tasolla 1. Vuosien saatossa kehittyneen ja tihentyneen sarjan ensimmäisen osan julkaisusta on jo neljäkymmentä vuotta. Viimeisin kirja ilmestyi alkuvuodesta 2019 teemalla “Suomi saarena”. 
 
Nautica Fennica on vertaisarvioitu julkaisu, ja siihen tarjotut käsikirjoitukset lähetetään tarkastettavaksi vähintään kahdelle anonyymille tarkastajalle. Lopullisen julkaisupäätöksen tekee asiantuntijoista koostuva toimituskunta vertaisarvioinnin lausuntojen perusteella.
 
Toimituskunnan puheenjohtaja on professori emeritus Yrjö Kaukiainen ja jäsenet filosofian tohtori Anne Ala-Pöllänen, dosentti Tapio Bergholm, sotatieteiden tohtori Ove Enqvist, filosofian tohtori Kirsi Keravuori, filosofian tohtori Minna Koivikko, Doctor of Philosophy Sari Mäenpää, professori Jari Ojala sekä filosofian tohtori Tytti Steel.


 

Nautica Fennica 2018: Suomi saarena (kansikuva)
Suomi saarena
Tapio Bergholm
2019
160 s.
978-951-616-297-6
1235-9122
Suomen merimuseon ja Suomen merihistoriallisen yhdistyksen julkaisema Nautica Fennica 2018 - Suomi saarena tarkastelee nimensä mukaisesti vanhaa iskulausetta "Suomi on saari" useista merihistoriallisista lähtökohdista käsin. Teeman historiallinen tutkimus ja arkeologinen tarkastelu avaavat väitteeseen uusia ja kiinnostavia näkökulmia.
Tapio Bergholm
2016
192 s.
978-951-616-278-5
1235-9122
Merimiehen ja -naisen työ nähdään usein joko romantisoituna seilaamisena eksoottisilla vesillä tai tauottomana raatamisena. Uusi Nautica Fennica -julkaisu pohtii merityötä eri näkökulmista. Mukana on artikkeleita, jotka kuvaavat työtä merellä menneillä vuosisadoilla ja tänä päivänä, miesten ja naisten kuvaamana sekä suomalaisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta.
Tapio Bergholm ja Sari Mäenpää
2014
152 s.
978-951-616-253-2
1235-9122
Suomen merimuseon ja Suomen merihistoriallisen yhdistyksen julkaisema Nautica Fennica 2013-2014 - Moni-ilmeinen merihistoria tuo esiin monipuolisen kirjon uusia näkökulmia merihistoriaan. Kirjan artikkelit perustuvat tuoreeseen tutkimustietoon ja niiden aihepiirit vaihtelevat Porin Reposaaren kalliohakkauksista parkkilaiva Helioksen rahtimatkoihin ja turkulaisten pursiseurojen toiminnasta suomalaisten merimiesten kuvaan kirjallisuudessa.