The Finnish Association for Maritime History is responsible for editing the biennial maritime history yearbook Nautica Fennica publishded by the Maritime Museum of Finland and the Finnish Heritage Agency. Running for over four decades, the series was included in the Finnish Publication Forum ranking at tier 1 in 2015. The next edition will be out in 2023 with the theme “Biographies- People and Objects”.
 
Nautica Fennica is scholarly peer-reviewed publication following Federation of Finnish Learned Societies guidelines. All article proposals will be reviewed by at least two anonymous reviewers. All decicions on publication are done by the editorial board comprised of maritime history experts. The board members are:
 
Chairman
Yrjö Kaukiainen, professor emeritus, economic and maritime history
 
Members
Anne Ala-Pöllänen, PhD, ethnology
Tapio Bergholm, Docent, history
Ove Enqvist, PhD, military studies
Kirsi Keravuori, PhD, history
Minna Koivikko, PhD, archaeology
Sari Mäenpää, PhD, history
Jari Ojala, professor, economic history
Tytti Steel, PhD, ethnology
 

 

Merihistoria ja elämäkerrat
Mikko Aho & Pirita Frigren
2023
158 s.
978-951-616-312-6
1235-9122
Nautica Fennica 2023 tarjoaa kahdeksan vertaisarvioitua artikkelia, joissa tutkitaan merihistoriaa elämäkertojen näkökulmista. Elämänvaiheiden kuvaukset esittelevät ihmisiä, esineitä, paikkoja ja aluksia aina 1700-luvun jälkipuoliskon Helsingin merikapteeneista vuonna 2022 Turku-Ahvenanmaa-Tukholma - reitiltä 33 vuoden jälkeen poistettuun m/s Amorellaan työpaikkana- ja yhteisönä.
Merenkulun riskit ja resurssit
Kirsi Keravuori ja Sari Mäenpää
2020
157 s.
978-951-616-304-1
2243-1357
Nautica Fennica 2020 avaa seitsemän näkökulmaa merenkulkuun 1700-luvulta nykypäivään. Merenkulkuun alati liittyviä riskejä ja menestyksekkään toiminnan edellyttämiä resursseja tarkastellaan helsinkiläisten haaksirikkotavaran huutokauppojen, aarrelaivana tunnetun Borstö I-hylyn sekä Titanicin ympärille kasvaneen myytin kautta. Merimieselämän suuria riskejä ovat olleet tapahturmat, kulkutaudit ja kuolema merellä.
Nautica Fennica 2018: Suomi saarena (kansikuva)
Suomi saarena
Tapio Bergholm
2019
160 s.
978-951-616-297-6
1235-9122
Suomen merimuseon ja Suomen merihistoriallisen yhdistyksen julkaisema Nautica Fennica 2018 - Suomi saarena tarkastelee nimensä mukaisesti vanhaa iskulausetta "Suomi on saari" useista merihistoriallisista lähtökohdista käsin. Teeman historiallinen tutkimus ja arkeologinen tarkastelu avaavat väitteeseen uusia ja kiinnostavia näkökulmia.
Tapio Bergholm
2016
192 s.
978-951-616-278-5
1235-9122
Merimiehen ja -naisen työ nähdään usein joko romantisoituna seilaamisena eksoottisilla vesillä tai tauottomana raatamisena. Uusi Nautica Fennica -julkaisu pohtii merityötä eri näkökulmista. Mukana on artikkeleita, jotka kuvaavat työtä merellä menneillä vuosisadoilla ja tänä päivänä, miesten ja naisten kuvaamana sekä suomalaisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta.
Tapio Bergholm ja Sari Mäenpää
2014
152 s.
978-951-616-253-2
1235-9122
Suomen merimuseon ja Suomen merihistoriallisen yhdistyksen julkaisema Nautica Fennica 2013-2014 - Moni-ilmeinen merihistoria tuo esiin monipuolisen kirjon uusia näkökulmia merihistoriaan. Kirjan artikkelit perustuvat tuoreeseen tutkimustietoon ja niiden aihepiirit vaihtelevat Porin Reposaaren kalliohakkauksista parkkilaiva Helioksen rahtimatkoihin ja turkulaisten pursiseurojen toiminnasta suomalaisten merimiesten kuvaan kirjallisuudessa.