Henkilötietojen käsittely Suomen merihistoriallisessa yhdistyksessä

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:

Suomen merihistoriallinen yhdistys r.y.

PL 134, 00171 Helsinki

merihistoria@smhy.fi

Rekisterin yhteyshenkilö:  jäsensihteeri Johanna Aartomaa, jasenet@smhy.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste:

Yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen sekä yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ilmoittautuminen.

Rekisterin tietosisältö:

Jäsenrekisteri: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, jäsenmaksusuoritukset.

Ilmoittautumiset tilaisuuksiin: yhteystiedot ja osallistumiseen liittyvät tiedot.

Rekisterin tietolähteet:  

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen luovutukset ja siirrot:

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä.

Rekisterin suojaus:

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia niiden korjaamista. Vaatimus toimitetan yhdistykselle kirjallisesti. Henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa.