"Sotakorvaukset eivät synnyttäneet metalliteollisuutta Suomessa, vaan niiden kautta valtionhallinnon ja teollisuuden 1930-luvun mittaan kriisiin ajautuneet suhteet saivat uuden muodon. Teollisuuspoliittisen muutoksen keskiössä oli valtion ja ulkomaankaupan tarpeita palveleva, kasvava laivanrakennusteollisuus. Liike-elämän toimijat olivat ohjanneet yhteiskunnan teknologiapolitiikkaa läpi 1920- ja 1930-lukujen laivasto- ja jäänmurtajaohjelmien. Wärtsilän syntyä ei ymmärtää ilman valtion ja teollisuuden yhteistoimintaa näissä teknopoliittisissa hankkeissa. Heikko valtio oli ongelma viranomaisille, ja sota tarjosi keinot aiempaa tiukemman teollisuuspoliittisen kontrollin pystyttämiseen. Seurauksena oli törmäys sotakorvaushankkeen sisällä."

FM Aaro Saharin väitöstutkimuksessa sotakorvausten, valtion teollisuuspolitiikan, idänkaupan ja laivanrakennusteollisuuden historiat muodostavat yhden kokonaisuuden. Uutta perustutkimusta laivanrakennuksen historiasta esiin nostava teos tarkastetaan lauantaina 15.12. Helsingin yliopistolla. Vastaväittäjänä on professori Jari Eloranta, Helsingin yliopisto ja kustoksena on professori Niklas Jensen-Eriksen.

Lue tiedote teemasta:
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kieli-kulttuuri/valtio-alkoi-muokata-...

Väitöskirja on luettavissa E-thesis palvelussa:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/257506/valtioja.pdf?seq...