ESITELMÄTKUTSU (CFP)- MERIHISTORIAN PÄIVÄT JYVÄSKYLÄSSÄ 22.-24.3.2024
Merihistorian päivät järjestetään jälleen laadukkaana, kansainvälisenä ja monitieteisenä
tapahtumana, tällä kertaa Jyväskylän yliopistossa 22.-24.3.2024 teemalla Vuorovaikutuksia.
Merihistorian päivät on vuodesta 2001 lähtien järjestetty kansainvälinen konferenssi, jonka
järjestävät joka toinen vuosi yhteistyössä Suomen merihistoriallinen yhdistys, Suomen
meriarkeologinen seura sekä paikallinen järjestäjätaho.


Merihistorian päivien teemana on erityisesti meren, rannikon ja sisämaan vuorovaikutus. Tämä
lähestymistapa korostaa rannikon ja sisävesien merkitystä meriympäristölle ja merenkululle.
Esimerkiksi merenkulun ja kaupan logistiikkaketjut eivät katkea rantaviivaan, vaan ne jatkuvat
kauas sisämaahan, jolloin joet ja järvet ovat tarjonneet väylät ihmisten, ajatusten ja tavaroiden
liikkumiselle. Samalla ihminen on muuttanut niin merellisiä kuin mantereisiakin ympäristöjä. 
Historiantutkimuksessa meri ja merenkulku on usein nähty irrallisena toimintaympäristönä, jossa
merellä on vain välinearvo ihmisen taloudelliselle ja sotilaalliselle toiminnalle. Viime vuosina ovat
kuitenkin merihistorian ja meriarkeologian tutkimuksessa korostuneet ympäristöhistorialliset
painotukset sekä ajatus keskinäisriippuvuudesta ja vuorovaikutuksesta. Järjestäjät ovat
kiinnostuneita myös muunlaisiin vuorovaikutuksiin liittyvistä esitelmistä, kuten kulttuurien
vuorovaikutukseen, inhimillisten sekä ei-inhimillisten eläinten väliseen vuorovaikutukseen sekä
ihmisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen liittyvistä aihepiireistä. Myös merimuseoiden ja
tieteen välinen vuorovaikutus kiinnostaa järjestäjiä. Esimerkiksi merihistorian, meriarkeologian,
kansatieteen ja folkloristiikan alan esitelmäehdotukset ovat erittäin tervetulleita!


Merihistorian päivillä on kolme pääpuhujaa. Dosentti, yliopistonlehtori Simo Laakkonen (Turun
yliopisto) käsittelee esitelmässään valuma-alueita ympäristöhistorian näkökulmasta. Digitaalisen
historian professori Werner Scheltjensin (University of Bamberg) luennon aiheena on merellisten
logististen mallien jäljittäminen historiallisista tietokannoista koneoppimisen avulla.
Apulaisprofesssori Eric Oakley (East Carolina University) puolestaan puhuu kaupan ja luonnon
välisestä suhteesta pohjoisella Tyynellämerellä purjeiden aikakaudella.


Toivomme noin 20 minuutin esitelmää. Tässä vaiheessa pyydämme yhden liuskan (noin 2 500
merkkiä) pituisen tiivistelmän, joka sisältää esitelmän ydinsisällön, esitelmän otsikon sekä lyhyen
henkilöesittelyn. Pyydämme lähettämään tiivistelmän 15.10.2023 mennessä Merihistorian päivien
työryhmän puheenjohtaja Sari Mäenpäälle (sari.maenpaa@forum-marinum.fi). Lisätietoja
tapahtumasta antavat Sari Mäenpää sekä erityisesti käytännön järjestelyistä konferenssin
koordinaattori Anna Jaskari (sihteeri@smhy.fi).