Turun yliopistolla 12. toukokuuta 2023 klo 9–16
Turun yliopiston ja Åbo Akademin Aallonharjalle (AHA) -tutkimusverkosto järjestää
toukokuussa 2023 tutkimuspäivän, jonka tavoitteena on esitellä Suomessa tehtävää
meriaiheista tutkimusta ja tutustuttaa eri instituutioiden ja alojen tutkijoita toisiinsa.
Toivomme esitelmäehdotuksia laajasti mereen, rannikkoon tai saaristoon liittyvän
tutkimuksen, opetuksen ja muun toiminnan parista. Esitelmä voi liittyä esimerkiksi meri- tai
rannikkohistoriaan, merelliseen kulttuuriperintöön ja kulttuurintutkimukseen, ihmisen ja
luonnon vuorovaikutukseen, biodiversiteettiin, kestävyyskysymyksiin tai meren ja
kirjallisuuden tai muiden taiteenlajien teemoihin. Toivomme myös kuulevamme erityisesti

tiedekuntarajat ylittävistä meriaiheisista tutkimuksista ja hankkeista. Päivillä voit myös
esitellä omaa ja/tai instituutiosi toimintaa ja verkostoitua alan eri toimijoiden kanssa.
Jos olet kiinnostunut esitelmän pitämisestä, lähetä otsikko ja tiivistelmä (100-150 sanaa)
sekä yhteystiedot konferenssihteerille osoitteeseen heidi.m.pitkanen(at)utu.fi 10.
maaliskuuta 2023 mennessä. Tiivistelmä voi olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Esitelmäehdotusten hyväksymisestä ilmoitetaan 31.3.2023 mennessä. Päivät ovat avoimet
ja maksuttomat kaikille esiintyjille ja osallistujille.
Lisätietoja: Konferenssisihteeri Heidi Pitkänen, heidi.m.pitkanen(at)utu.fi
Tietoa AHA-verkostosta ja sen toiminnasta: https://sites.utu.fi/aallonharjalle/